YhteisöSOVELLUS SAA
KUNTASI KUKOISTAMAAN

Superhood vahvistaa kaupunkien ja kuntien yhteisöllisyyttä. Palvelu tukee olemassa olevia digitaalisia palveluita suoralla, paikkatietoon perustuvalla viestintäkanavalla, helpottaen ihmisten tavoittamista ja osallistamista. Lisäksi palvelu sisältää työkaluja arvioida vaikutuksia, ihmisten mielenkiinnon kohteita ja tyytyväisyyttä, tukien aluesuunnittelua.

Osallistumisen ilmiöt 2021 webinaari
Kestävää kehitystä

Superhood auttaa kaupunkeja ja kuntia kehittämään yhteisöllisyyttä ja tekemään eri alueistaan parhaita paikkoja elää, työskennellä ja vierailla.

Toimivat ja viriilit yhteisöt parantavat asukkaiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia, sekä vähentävät alueiden sosiaalisia ongelmia. Uusille asukkaille ja vierailijoille Superhood luo avoimuutta, tehden ihmisten olon tervetulleiksi parantaen samalla kaupungin ja alueen mainetta. Jatkuva yhteydenpito ja palaute yhteisöiltä taas auttaa kuntia suuntaamaan niukat resurssit oikeisiin asioihin ja aloitteisiin.

Superhood on inklusiivinen alusta. Palvelussa ei ole pakollisia rekisteröitymisiä, ryhmiin liittymisiä, eikä sisällön näkymistä rajoittavia mainosalgoritmeja. Superhood tarjoaa helpon, sijaintiin perustuvan yhteisöalustan paikallisten alueiden asioista kiinnostuneille.

Viesti

Välitä oikeat tiedot oikeille ihmisille.

Osallista

Inspiroi yhteisöjä osallistumaan.

Opi

Kerää palautetta ja oleellista tietoa.

Mittaa

Arvioi vaikutuksia, mielenkiinnon kohteita ja tyytyväisyyttä.

Houkuttele

Hanki uutta liiketoimintaa ja uusia asukkaita.

Pidä yhteyttä

Säilytä yhteys entisiin asukkaisiin.

OTA YHTEYTTÄ
Piristä ekosysteemiäsi

Superhood on työkalu kaupungeille ja kunnille piristämään myös taloutta. Tehokas ja kohdistettu viestintä auttaa asukkaita ja vierailijoita löytämään paikalliset palvelut. Kukoistavat paikalliset yritykset pitävät naapurustot ja alueet virkeinä, ja ihmisten välinen kanssakäyminen ja yhteisön tuki tekee alueista kestävämpiä.

Superhood tukee ja edistää avointa ja toisia kunnioittavaa viestintää ihmisten, yritysten ja viranomaisten välillä – kukoistava lähiympäristö tehdään yhdessä.

Kaupunkien tai kuntien johto
Alueiden asukasyhdistykset ja muut yhteisöt
Yritysten omistajat ja henkilöstö
Nykyiset asukkaat
Entiset asukkaat
Vierailijat
Kohti parempaa

Superhoodin visio on yhdistää ihmiset ja heille tärkeät alueet mielekkäällä tavalla.

Nykyiset sosiaalisen median kanavat ja viestipalvelut ovat minäkeskeisiä tai suljettuja ryhmiä. Mainosvetoisina ja algoritmien vahvasti vääristäminä ne eivät anna totuudenmukaista kuvaa maailmastamme. Superhoodin missio on kehittää avoin, hyödyllinen ja yksityisyyttä kunnioittava verkkoalusta paikallisten yhteisöjen ja ekosysteemien käyttöön ympäri maailman.

Globaalin yrityksemme pääkonttori sijaitsee Helsingissä – maailman onnellisimman maan pääkaupungissa.

About Us

Superhood makes it easy for smart cities to build community and support local neighborhoods in becoming the best possible places to live in and visit.  

Superhood tools utilise open data and lets you share the right information with the right people so they know what’s going on in your local ecosystem. The built-in feedback channel and analytics provides you with rich opportunities to interact with people around specific issues and allows you to measure the moods and sentiments of those who live and work in your neighborhoods.  

No groups to join, no intrusive or irrelevant advertising. Just simple, location-based connection for those who care about their local neighborhoods.

GET EARLY ACCESS
Liity Superhoodiin ja aloita onnellisempien ja tyytyväisempien yhteisöjen kehittäminen jo tänään.
OTA YHTEYTTÄ